Nå blir det høyere og tettere i sentrum

Slik kan Stjørdal sentrum nå i prinsippet bygges ut. Skissen viser de fulle utbyggingsmulighetene. 

Nyheter

Politikerne i komité plan vedtok sentrumsplanen i Stjørdal onsdag. Planpolitikerne er ikke enige om alt.