Nå skal bemanningen økes ved bosenteret

Skatval Bosenter er først ute med økt bemanning. Fra venstre etatsjef Hans Frederik Selvaag, Gunnar Uglem (Mdg) som leder komité levekår, Ann Helen Børstad som er virksomhetsleder for hjemmetjenestene i Stjøral kommune, avdelingsleder Mona Stoum som leder Skatval Bosenter og stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Skatval sone står først i køen når rådmannen nå foreslår å omdisponere til sammen 3,9 millioner kroner til å styrke omsorgstjenestene i Stjørdal.