Lanserer Halsenbanen aktivitetsområde:

«Dette blir en berikelse for Stjørdal sentrum»

Nils Nordbotn.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

For oss stjørdalinger med en mer eller mindre vellykket fotballkarriere bak oss, er det mange nære om ikke alltid like kjære minner fra den gamle grusbanen mellom Halsen barneskole og Halsen ungdomsskole. Skrubbsår fulle av grus er i dag byttet ut med mer distinkte brannsår fra de mange fine kunstgressbanene som finnes i kommunen. Grusbanene har utspilt sin rolle i fotballen, og det var derfor vi i Senterpartiet før forrige periode gikk inn for å bygge en skatepark på deler av dette området. Nå står parken der. Den har fått mye skryt og god omtale, men fremfor alt, og det er selvfølgelig det viktigste: den benyttes flittig av våre ungdommer!


 

Hele området er imidlertid ikke utnyttet og i kommende periode ønsker vi å fortsette utviklingen av det resterende arealet. Vi ser for oss at dette skal bli et urbant aktivitetsområde med en rekke ulike tilbud som basketballbane, BMX-bane, boccia og andre ulike aktiviteter. På vinteren bør vi få til en skøyteis her. Dette skal være et tilbud utover de tilrettelagte aktivitetene som finnes gjennom våre idrettslag. Midt i sentrum vil vi bygge opp en aktivitetspark for spontane lekne aktiviteter som kanskje ikke nødvendigvis passer inn i den organiserte idretten.

Utviklingen må sees i sammenheng med en trinnvis utbygning av en ny Halsen barneskole. Vi håper jo også at aktivitetsområdet vil bli benyttet av eksempelvis ungdommene som i dag benytter seg av tilbudet på Carbon fritidsklubb. Sjelden blir jo ting så morsomme som når man stirrer hverandre i øynene, spontant kaster jakka og utfordrer hverandre under basketballkurven. Dette blir en berikelse for Stjørdal sentrum.

Nils Nordbotn

5. kandidat og sentrumskandidat for Stjørdal Senterparti