Kapret plass på fylkestinget: – Jeg skal gjøre mitt beste for hele Trøndelag

Kristin Strandheim får fornyet tillit på fylkestinget. Nå håper hun å få fortsettet i hovedutvalg utdanning.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Kristin Strandheim (AP) fra Malvik kapret siste plass for partiet i fylkestinget. Nå håper hun å fortsette i hovedutvalg for utdanning.