Politiet stanset mopedist i hasjrus - nå må tenåringen møte i retten

Nyheter

Onsdag 5. juni i år ble en ung malviking i slutten av tenårene stanset på moped av politiet i Trondheim.


 

En utåndingsprøve av ungdommen viste at han var ruspåvirket og påfølgende blodprøve avdekket at han brukt cannabis forut for kjøringa.

En blodprøve en time senere viste en konsentrasjon på 0.010 micromol av virkestoffet THC. Det tilsvarer en promille på cirka 0,5, ifølge tiltalebeslutninga fra politimesteren i Trøndelag.


 

Om kort tid må tenåringen svare for anklagene i Sør-Trøndelag tingrett. I tillegg til ruskjøringa er malvikingen tiltalt for bruk av narkotika og ulovlig mopedkjøring på gang- og sykkelvei.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om tap av førerretten.