LEDER:

Ny omkjøringsveg vil gi mange muligheter

Skjer det, vil Hommelvik og Stjørdal få enda større næringsstrategisk betydning

Nyheter

Idéen er så vill at den er kjempegod. Nylig skisserte Norsk Lastebileiers Forbund tanken om å bygge en ny omkjøringsveg for gjennomgangstrafikk mellom Ler og Hommelvik på østsiden av Trondheim. Kapasiteten på dagens omkjøringsveg i Trondheim er snart sprengt. Derfor er det behov for en ny omkjøringsveg rundt Trondheim.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen tenner på idéen. Det samme gjør medlemmer i Vegforum Trøndelag som er et samarbeidsforum for trøndersk næringsliv. En ny omkjøringsveg øst for Trondheim har lenge vært diskutert i næringslivskretser. Blir det laget en ny veg mellom Ler og Hommelvik, vil krysset i Hommelvik kunne bli det mest sentrale krysset utenfor trønderhovedstaden.

Også Statens Vegvesen synes idéen om en ny omkjøringsveg er veldig god. Vegvesenet har foreslått en konseptutvalgsutredning for en ny omkjøringsveg i arbeidet med nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033. Utredning kan gi svar på hvor en slik omkjøringsveg kan og bør legges.

Å flytte gjennomgangstrafikken utenfor bebygde Trondheim, vil være fornuftig selv om en slik plan naturligvis også vil være utfordrende. Å legge vegen i en strakere linje forbi Trondheim, vil korte ned kjørelengden for gjennomgangstrafikken. Det vil være ett stort pluss. Løsningen mellom Ler og Hommelvik vil være den en den absolutt korteste og vil gi en stor samfunnsnytte.

Hvis det blir bygget en ny omkjøringsveg som ender opp i Hommelvik, vil krysset med dagens E6 bli det mest sentrale krysset utenfor Trondheim. Skjer det, vil Hommelvik og Stjørdal få enda større næringsstrategisk betydning. Krysset med en omkjøringsveg i Hommelvik vil bli et av de mest strategiske kryssene i Trondheimsregionen. Sannsynligvis det mest strategiske av alle.

Det vil gi næringslivet en enestående mulighet til å posisjonere seg der trafikken samles. Da kan Hommelvik fort bli mer attraktivt enn Klettkrysset, som i dag er superkrysset i Trondheimsregionen.

Nå blir nyomkjøringsveg forbi Trondheim tema på den store næringskonferansen i Malvik 12. desember. Denne saken er så viktig at her bør lokalpolitikerne i Malvik og Meråker engasjere seg sterkt. Den oppfordringen går også til fylkespolitikerne fra Malvik og Stjørdal. Nå er det på tide å sette den nye omkjøringsvegen mellom Ler og Hommelvik på dagsorden.