Vil styrke Hæren på Værnes

Forsvarskoordinator Ebbe Deraas tar til orde for å styrke Hæren i Trøndelag med en brigade, og gjerne med en bataljon lagt til Værnes.  Foto: Proneo

Nyheter

- Alle er enige om at Hæren er for liten i dag, og det er et ønske om å etablere Brigade Sør. I den forbindelse mener vi det bør være aktuelt at en bataljon etableres på Værnes, sier forsvarskoordinator Ebbe Deraas i et intervju med Trønder-Avisa (kan leses av abonnenter).


- Marinesoldatene har stort utbytte av å være på Værnes.

Sjefen for US Marines har besøkt Værnes.

 

Forsvarsvilje og rekruttering

Han tar i intervjuet til orde for at Hæren gjør sitt inntog i Trøndelag igjen. Dette har han sammen med Forsvarsforum Trøndelag (FFT) gitt innspill om til Forsvarets langtidsplan som skal behandles i Stortinget til våren.

FFT består av kommunene Stjørdal, Ørland, Trondheim og fylkeskommunen, og er opprettet for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til Forsvarets aktiviteter i Midt-Norge.

- Reetableringen av Hæren i Trøndelag vil ha mye å si for både forsvarsviljen og rekrutteringen. En slik etablering vil også ha betydelig synergier med annen aktivitet på Værnes, blant annet rotasjonsstyrken fra United States Marine Corps (USMC), sier Deraas i intervjuet.


 

Forsvaret og Hæren er svekket

Han sier videre at han tror Brigade Sør, som kan bety 700 soldater i Trøndelag, kan bli en realitet.

- Alle ser at Forsvaret og Hæren spesielt har blitt svekket med tanke på dagens sikkerhetssituasjon og det som skjer i Russland, sier Deraas, som mener det vil være fornuftig at Trøndelag kan huse en av bataljonene i brigaden.


– De er forberedt på å ofre livet for oss

Stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre roser US Marines på Værnes.

 

Trøndelag har en nøkkelrolle

Deraas sier at Trøndelag er viktig i forsvarssammenheng, med blant annet kampflybasen på Ørlandet og med forhåndslagringen av forsvarsutstyr.

- Trøndelag har en nøkkelrolle ved mottak av allierte forsterkninger i en krisesituasjon, sier han.

- Værnes har store utviklingsmuligheter og Stortinget har allerede besluttet at Luftforsvarets skolesenter skal flyttes fra Kjevik til Værnes.

Ebbe Deraas fikk støtte fra flertallet i fylkesutvalget da han tidligere denne uka orienterte om innspillet til langtidsplanen. Det var bare SVs Rakel S. Trondal som stemte mot, ifølge Trønder-Avisa.