Han får aldri kjøre bil mer

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Tidligere i høst ble stjørdalsmannen tatt for promillekjøring for andre gang på to år.

Mannen som er midt i sekstiåra, innrømmet ruskjøringen da han stilte i tingretten forleden. Det var en kveld i august i år stjørdalingen ble tatt i promillekontroll på Nordmøre. Blodprøve som ble tatt en halvtime etter kjøringen, viste en promille på 0,6.


I domspremissene legger tingretten vekt på at dette var tredje gang stjørdalingen blir dømt for promillekjøring. Første gang var i 2006. Han ble også dømt for promillekjøring i 2017.

Da slapp han å sone fengselsstraffen på 30 dager. Betingelsen var at han ikke skulle begå nye lovbrudd i prøvetida på to år. Likevel skjedde det igjen – i prøvetida for den siste dommen.

Forrige gang ble stjørdalsmannen idømt betinget fengsel i 21 dager. Tingretten tok den forrige straffen med i beregningen når den nye fellesstraffen for begge promillekjøringene ble beregnet. Konklusjonen ble fengsel i 45 dager som stjørdalsmannen nå må sone.


 

Mannen opplyste i retten at han har en fast inntekt på litt over 600.000 kroner i året. Han ble derfor dømt til å betale en bot på 75.000 kroner.

Samtidig ble mannen fradømt retten til å kjøre bil for alltid. Tapsforskriften som gjelder slår fast at den som dømmes for gjentatt promillekjøring innenfor en periode på fem år, som utgangspunkt skal fradømmes førerretten for alltid. Tingretten fant ikke grunnlag for å fravike dette prinsippet i stjørdalingens tilfelle.