Ny skoleveileder: Maksimalt 15 elever per lærer i småskolen

Skolene anbefales å dele inn elevene i mindre grupper når de kommer tilbake til skolene.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Mandag ble de nye veilederne om smittevern for skolene under covid-19-utbruddet lagt ut. For de yngste barna anbefales det maksimalt 15 elever per lærer.

– Jeg er veldig glad for at elevene får komme tilbake til skolen igjen. Skolen er viktig for barn og unges trivsel, læring og utvikling. For de fleste vil det bli godt å få en mer normal hverdag sammen med venner i klassen og lærerne, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.Mindre grupper

27. april åpner skolene og SFO for 1.–4. trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

Her ber myndighetene skolene organisere i mindre grupper, for eksempel maksimalt 15 elever per lærer for 1.–4. trinn.

– For de yngste elevene/elever med særskilte behov er det vanskelig å regulere avstand til andre. Da blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatt, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe/klasse, heter det i veilederen.Flere veiledere

Myndighetene har også kommet med veiledere for 5.–7. trinn, ungdomstrinnet og videregående, selv om det enda ikke er satt noen dato for når elevene her skal tilbake.

Fra 5.–10. trinn anbefales det maksimalt 20 elever per lærer, mens det på videregående ikke er satt noen maksgrense. Det anbefales likevel å begrense størrelsene på elevgruppene der det er mulig.