Se hvor mye penger din forening får

Malvik Blandakor har fått tildelt 9.680 kroner i driftsstøtte av Malvik kommune. Bildet er fra korets Ærta Bærta forestilling.   Foto: May Elisabeth Lund

Nyheter

Kultursjef Arve Renå i Malvik kommune forteller at de har fordelt nesten en million kroner i driftstilskudd til lag og foreninger som har søkt innen søknadsfristen 1. mai.