Stavsjøfjelltunnelen ble stengt på grunn av vogntog med problemer

Nyheter

Vegtrafikksentralen midt har twitret kl. 1545 at Stavsjøfjelltunnelen er stengt:

E6 Trondheim - Stjørdal: Stavsjøfjelltunnelen er stengt i retning Trondheim på grunn av et vogntog med problemer like før avkjøring Sveberg og Malviksenteret. Politiet sender patrulje, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Åpen igjen

En halvtime senere meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen: E6 Trondheim - Stjørdal: Stavsjøfjelltunnelen er nå åpen igjen i begge retninger etter at et vogntog hadde problemer ved avkjøring Sveberg.

Kjøretøy sliter

Politiet twitret kl 1620 at det er mange tunge kjøretøy som slitere på det glatte føret.

Flere meldinger om tyngre kjøretøy som sliter med føret rundt omkring i distriktet. Politiet oppfordrer alle veifarende om å kjøre aktsomt og ta hensyn til rådende kjøreforhold, skriver poltiet på Twitter.