NVE med gult farevarsel for flom og skred

Bidle fra Sonoset tatt på fredag, hvor ismasser har lagt seg opp i nedre deler i Sona og ned mot brua på Midtkil.   Foto: Bjørn Tore Nygård

Nyheter

NVE har sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag, Nordland og sør i Troms.