Flere reisende må på karantenehotell

Nyheter

Alle reisende som kommer til Norge fra land utenfor EØS eller Schengenområdet, må nå i karantenehotell ved ankomst til Norge.