Foreslår firefelts motorvei på E14: – Skeptisk til bruk av dyrkajord

foto