Har tapt over én million på pandemien, men øker inntektene på dette området

Naturbasert reiseliv betyr stadig mer for AS Meraker Brug. Bildet viser svenske som Bengt Nilsson fisker laks på Renåvaldet for en del år siden. Foto: Ivar Værnesbranden