Samler motstandere til protestaksjon i fjæra: – «Jo flere vi blir, desto tydeligere blir budskapet»

foto