Stjørdaling fikk sentralt verv i landets største forbund

foto