Her vil de bygge over 100 boliger, men det mener kommunen er for mye