Tilbudet trues av kutt - nå vil Liv Ellen (25) gi noe tilbake