Tilsyn avdekket en rekke feil på anlegget. Politikerne leste rapporten i avisa: –Uheldig