To til sykehus etter brann i åker. Nå kommer politiet med en klar advarsel