Skuffet og kritisk til at flertallet ikke ville utsette saken