Betalte flere millioner til sykehuset. Så tok de grep og sørget for kraftig kutt i regninga