Leif har samlet inn millioner i løpet av de siste 30 årene