– Det er tragisk at det i hele tatt skjer. Dette er livsfarlig, rett og slett. Russ kan lage litt støy og det er ikke sikkert at de hadde hørt toget om det hadde kommet. Det kommer både raskt og stille, sier faggruppeleder i Bane Nor, Erling Almlid.

Bekymringsmelding

Det var før helga at Malvik kommune mottok ei bekymringsmelding fra en tipser på Midtsand. Vedkommende var vitne til at om lag 20 russ tok seg over jernbanesporene på stedet og varslet politiet.

Hendelsen skjedde mandag 30. april og NSB fikk beskjed om å senke farten på strekningen som følge av observasjonen.

Tok lovlig vei

Tipseren påpeker overfor kommunen at mange russ valgte å gå gjennom undergangen lenger nord og dermed den lovlige turen til bussholdeplassen.

Virksomhetsleder ved FDV kommunalteknikk i Malvik kommune, Olav Bidtnes, har sendt henvendelsen videre til Bane Nor.

Varsler skolen og anmelder

Erling Almlid sier Bane Nor vil politianmelde saken og at de også vil ta kontakt med Malvik videregående skole.

– Det gjør vi for å fokusere på det forebyggende og hindre at slike episoder skjer igjen, sier Almlid.

Han er ikke kjent med at det aktuelle området på Midtsand er et typisk problempunkt når det gjelder ulovlig kryssing.