Så mange arbeidplasser stjeles av grensehandelen

foto