Stor tilstrømming til sykehusene, som hever beredskapen