Her blir han stoppet på E6: – «Dro på» forbi en sivil politibil i svært høy hastighet

foto