Ansatt på institusjon handlet matvarer til seg selv og sendte regninga til arbeidsgiveren