Brøt seg inn i samfunnshus: Gjerningsmannen kan være fanget på film

foto