I dag gjelder et slikt forbud kun for bedrifter og offentlige etater, melder NRK.

Denne ordningen trådte i kraft i 2012, og gjorde at alle renholdsvirksomheter måtte ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. For bedrifter som kjøper renhold, er det i dag krav om at de må benytte renholdsvirksomheter som enten er godkjent eller har søknad om godkjenning til behandling. Tilsvarende krav gjelder per i dag ikke for forbrukere som kjøper renhold, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding i forbindelsene med et høringsforslag sendt ut i vår.

Administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn, mener det er på tide at slikt forbud også skal gjelde for privatpersoner.

– Privatpersoner som kjøper renhold i hjemmet, må vite hvorvidt de kjøper fra en bedrift som har kommet gjennom godkjenningsordningen eller ikke, sier hun til NRK.

Kaltenborn tror en slik godkjenningsordning i privatmarkedet vil gjøre det mindre sosialt akseptert å kjøpe svart renhold til hjemmet, skriver NTB.