Saueeier: – Det verste er å finne lam som ulven har skambitt