Denne boligen ble solgt for nesten 4,5 mill. Her er alle kjøp og salg i Malvik i oktober