Tall fra Frende Forsikring viser at 15. juli er datoen da forsikringsbransjen får meldt flest reiseskader. Kommer du deg gjennom 15. juli uten uhell er du derfor heldigere enn mange andre – statistisk sett.

- Det er ikke godt å si hvorfor datoen skiller seg sånn ut, men 15. juli har vist seg å være den store reiseskadedatoen de siste årene. De viktigste faktorene er nok fellesferien og at veldig mange er på reise samtidig, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonsjef i Frende Forsikring i en pressemelding.

Nesten fire av fem nordmenn sier at de skal på sommerferie i 2017. De oppgir også at de har tenkt å bruke mer penger på ferien enn i 2016. Et gjennomsnittlig feriebudsjett er på 41 850 kroner i 2017. Dette viser Virke sin befolkningsundersøkelse, Reisepuls.

I motsatt ende av skalaen er julaften datoen da det er færrest skader.

ReisestatistikkSommeren er høytid for reiser og høytid for reiseskader. Men hvilke skader er det Ola og Kari Nordmann vil oppleve flest av i dag?

  • Nesten 45 % av reiseskadene for dem under 30 år er knyttet til tingene de har med seg på tur.

  • Omtrent 35 % av reiseskadene for dem over 65 år er knyttet til avbestilling.

  • Mer enn 25 % av reiseskadene for dem under 65 år er knyttet til sykdom på reise.

  • Det er fire ganger mer sannsynlig at en ungdom melder om tapt reisegods enn at en eldre person gjør det.

  • I fjor var halvparten av alle utbetalinger på reise knyttet til sykdom på tur. Men bare 25 % av alle skadene som ble meldt inn handlet om reisesykdom. Det blir fort dyrt å bli syk på reise.

  • I løpet av året vil 1 av 6 reisende få bruk for reiseforsikringen sin.