Sturla Laugtug på Best Fiske forteller at de har solgt to redningsvester til laksefiskere de siste to dagene.

– Det er et tema. I morges kom det en del lokale fiskere som snakket om dette. Gjerne litt eldre fiskere som tenker på at det kan være en bratt kant ned til elva, hvor det er lett å skli eller falle ut i elva. Før var det flaut å stille opp med redningsvest, men nå er det mer akseptert. Det var tema hjemme hos meg, hvor jeg ble konfrontert om jeg selv brukte redningsvest i elva, sier Sturla og legger til at hans kollega Alexander Reinås har fått det samme spørsmålet i hjemmet.

Økt bevissthet

Morten Welde, leder i fiskeutvalget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening synes det er bra at fiskerne i Stjørdalselva fokuserer mer på sikkerhet.

– Ulykken i Orkla viser at det ikke er ufarlig langs elvebredden. Den siste dødsulykken i Stjørdalselva var i 2000, hvor en spansk sportsfisker gled ut i elva i Kleivhølen. Etter den ulykken stengte vi den delen av valdet for fiske. I tillegg har vi stengt deler av sørsiden på Avelsgård på grunn av at grunnen er usikker, forteller Welde.

Eget ansvar

Han er klar på at laksefiskerne må ta ansvar for egen sikkerhet.

– Personlig sikkerhet er først og fremst fiskernes eget ansvar, og dødsulykken i Orkla illustrerer at laksefiske ikke er helt harmløst. Jeg var selv ute og fisket lørdag. Elva var stor og jeg ble faktisk litt redd. Jeg sto på en plass med mye strøm og tenkte at dette ikke er helt ufarlig. Enkelte plasser er elvebredden bratt og på stor elv bør man bruke redningsvest. På andre steder er det ikke så farlig, men det må fiskerne vurdere når de er i elva.

Ulykken i Orkla har vært et tema blant fiskerne.

– Det var en ringte meg opp og ba om at vi ryddet skog fordi han opplevde at det var utrygt å fiske på valdet. Det er tydelige at det er flere som tenker på sin egen sikkerhet når de er i elva. Stjørdalselva har mange gamle elveforbygninger med løse steiner og områder med leire. Til sammen med stor og kald elv er dette en farlig kombinasjon, sier Welde og legger til at fiskerne må ta ansvar for egen sikkerhet og at hele elva er potensielt farlig.

Har solgt to vester

Jan Sakshaug innehaver av Sakshaug Sport, forteller at han har solgt to redningsvester til laksefiskere etter ulykken i Orkla.

– Det er ikke tradisjon å bruke redningsvest her i Stjørdalselva, men det kan være fornuftig når elva er kald og flomstor. Holdningen blant mange er at dette skjer ikke meg, men man vet ikke når man blir rammet av tragedien, sier Jan Sakshaug som gjerne hadde sett at flere hadde sikret seg bedre når de fisker på bratte elvebredder når elva er flomstor.