Dette huset er solgt for nær 5,5 millioner. Se oversikt over alle kjøp og salg av boliger i Stjørdal i november