Ambulansen med den syke pasienten måtte snu - nå er hendelsen gransket