Først i landet med ny teknologi: Slik skal nyvinningen brukes i Stjørdal

foto