– Jeg mener det ikke bør startes innkreving av det nye E6-prosjektet før veien er åpnet

foto