Vogntoget fikk ikke kjøre videre på E6 – sjåføren reagerte på en utradisjonell måte