Dette huset er solgt for 7,4 millioner. Sjekk alle boligsalgene i Stjørdal i januar

foto