Tariq ser seg om etter midlertidige lokaler for restauranten