Dømt for uaktsom voldtekt – ble felt av svar på DNA-prøve