42 trafikanter ble kontrollert på E6. Dette ble resultatet