Her kjører Einar i tretønna helt til han blir svimmel: – Som regel kommer jeg ned med hjula først