Lokalt E6-vedtak overkjøres. Vil starte innkreving for ny vei allerede til høsten: – En hån mot bilistene