Kutter over 30 årsverk - verner støtten til frivilligheten