– Det ventes lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning, heter det i farevarselet på varsom.no.

De ber deg være forsiktig med åpen ild.

Varslet om «skogbrannfare» skal ha blitt publisert først torsdag forrige uke, men er tirsdag utvidet til å gjelde til og med fredag denne uka.

– Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører, heter det i varselet.

Meteorologene mener sannsynligheten nå er på 100%.

– Det er observert, heter det i varselet.

Det generelle bålforbudet ble gjeldende fra lørdag denne helgen. Det tørre terrenget gjorde at brannvesenet kom med en sterk oppfordring i forrige uke:

– Det er veldig tørt nå, spesielt i lavlandet. Der er snøen borte, og det har ikke blitt grønt ennå. Kombinert med vind så kan vi få skumle situasjoner hvis det tar fyr, sa Tor Buan, leder forebyggende avdeling hos Værnesregionen brann- og redningstjeneste.

Værnesregionen brann og redningstjeneste ber deg gå inn på deres nettside vbrt.no for mer informasjon om bålforbudet som nå er gjeldende.