Ville ha en større utbygging, men forslaget nådde ikke fram