Mindretallet har lagt fram sin ønskeliste - slik vil de prioritere de neste årene